Deel 4 – Webinar clubbestuurders

Een kwaliteitsbeleid in mijn sportclub

Het kwaliteitsbeleid, gericht op het creëren van een positieve sfeer van respect en verbondenheid, is de belangrijkste stap richting een veilige sportomgeving. In een tolerante en open omgeving waar iedereen meetelt, zichzelf kan zijn, zijn ding kan zeggen en doen en waar samenhorigheid heerst, krijgt grensoverschrijdend gedrag minder kans om te gebeuren.

Ontdek via deel 4 van de webinar welke acties passen binnen een goed kwaliteitsbeleid.

Wat kan de club doen?

1.Maak werk van een positief klimaat

Ga met je trainers aan de slag: hoe communiceren zij met sporters en ouders, op welke manier maken zij groepjes,… Je kan dit doen via de checklist over de begeleidingshouding van trainers.

Extra info en documenten:

Checklist begeleidingshouding trainers

Voorbeelden van groepsverdelers

Voorbeelden van samenwerkingsspelen

 2. Aanwervingsbeleid vrijwilligers

Denk na over op welke manier je nieuwe vrijwilligers binnen de club onthaalt. Licht de gedragscode toe aan je vrijwilligers en laat hen de gedragscode ondertekenen. Check de referenties van de vrijwilligers en voer een kennismakingsgesprek. Vraag het uittreksel strafregister model 2 op aan vrijwilligers die met minderjarigen zullen werken. Je leest hier meer over in ons advies.

Extra info en documenten:

Tips aanwerving nieuwe vrijwilligers

Advies uittreksel strafregister

3. Werk met opgeleide trainers

Moedig je trainers aan om een trainerscursus te volgen via de sportfederatie en de Vlaamse Trainersschool. Motiveer hen om zich regelmatig bij te scholen: zowel over sporttechnische thema’s als over sociale of ethische thema’s.

Extra info en documenten:

Bijscholingen VTS Plus

Vormingen Centrum Ethiek in de Sport

SSA-Document-Voettekst-Color