Webinar clubbestuurders (NL)

Welkom clubbestuurder

Zelfscan integriteitsbeleid

Klik hier om je clubbeleid t.a.v. grensoverschrijdend gedrag in kaart te brengen. 

Webinar integriteitsbeleid

Heb je de zelfscan reeds ingevuld? Hieronder vind je verschillende tips en voorbeelddocumenten om als bestuurder een integriteitsbeleid uit te werken voor je sportclub.

Start webinar integriteitsbeleid

Een goed integriteitsbeleid besteedt niet alleen aandacht aan incidenten van grensoverschrijdend gedrag, maar probeert deze zoveel mogelijk te voorkomen. De preventiedriehoek is opgebouwd rond drie beleidsniveaus: kwaliteit, preventie en reactie. Per niveau vind je telkens informatie over mogelijke beleidsacties, voorbeelddocumenten die je kan aanpassen en een webinar waarbij we aan de hand van een case het zo concreet mogelijk maken voor jou als bestuurder.

 

SSA-Document-Voettekst-Color-4