Deel 3 – Webinar clubbestuurders

Een preventiebeleid in mijn sportclub

Het preventiebeleid focust op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en gaat dieper in op het vermijden van risico’s. Welke risico’s komen vaak voor en wat is er nodig om deze te beperken. Er zijn bijvoorbeeld klachten over gebrek aan privacy in de kleedkamers: hoe gaan we hier aan de slag zodat er zich geen incidenten kunnen voordoen?

Ontdek via deel 3 van de webinar welke acties passen binnen een goed preventiebeleid.

Wat kan de club doen?

1.Maak grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar

Zet grensoverschrijdend gedrag op de agenda van het clubbestuur door het gesprek aan te gaan op basis van de cases uit ons Vlaggensysteem en de sportspecifieke cases op www.grenswijs.be. Voor trainers en sporters kan je de Safe Sport Allies workshop organiseren op jouw club.

Doe als club de Safe Sport Allies zelfscan van je huidig beleid en breng daarnaast de risico’s in kaart binnen jouw sportclub. Je kan het zelfscanrapport en risicoanalyse vervolgens gebruiken om een actieplan en een clubvisie uit te werken voor jouw sportclub.

Extra info en documenten:

Risicoanalyse van je sportclub

Voorbeeld clubvisie grensoverschrijdend gedrag

Grenswijs

Tool sport met grenzen op jongerenmaat

Tool sport met grenzen vlaggensysteem

2. Stel gedragscodes op

Een gedragscode is een belangrijk preventief beleidsinstrument tegen grensoverschrijdend gedrag. Het is een bundeling van afspraken en maakt duidelijk wat gewenst en ongewenst gedrag is en helpt zo grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Stel gedragscodes op voor alle doelgroepen binnen je club (sporters, bestuurders, ouders, trainers,…). Veranker de gedragscodes in het huishoudelijk reglement en communiceer hier regelmatig over naar alle leden en via verschillende kanalen.

Extra info en documenten:

Voorbeeld gedragscode voor sportbegeleiders

Voorbeeld gedragscode voor sporters

Voorbeeld gedragscode voor clubbestuurders

Tips implementatie gedragscodes

Advies kleedkamerbeleid

Advies verplicht naakt douchen

SSA-Document-Voettekst-Color-1