Deel 2 – Webinar clubbestuurders

Een reactiebeleid in mijn sportclub

Het reactiebeleid bepaalt hoe je als sportclub omgaat met grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag kan je als organisatie nooit volledig voorkomen en iedereen in een sportorganisatie moet weten hoe je adequaat en gepast kan reageren als dit gebeurt. Wanneer dit wordt vastgesteld, is het noodzakelijk om onmiddellijk en kordaat te reageren, zodat het gedrag stopt en het slachtoffer goed wordt opgevangen.

Ontdek via deel 2 van de webinar welke acties passen binnen een goed reactiebeleid.

Wat kan de club doen?

1.Stel een club-API aan

Zoek een club-API (aanspreekpersoon integriteit) en geef die een mandaat. We maakten een profielomschrijving op die je kan gebruiken. Laat de club-API de bijscholing “Aan de slag als Aanspreekpersoon Integriteit in jouw sportclub (Club-API)” van het Centrum Ethiek in de Sport volgen. Zorg dat de club-API goed bekend is in de club: hieronder vind je enkele tips en voorbeeldteksten.

Extra info en documenten:

Tips bekendmaking club-API

Discretieplicht club-API

Template voorbeeldtekst club-API website

Template voorbeeldbrief voor clubleden

Template voorbeeldbrief voor ouders

2. Werk een handelingsprotocol uit

Het handelingsprotocol is een stappenplan om incidenten binnen de sportclub aan te pakken. Bespreek het handelingsprotocol met de club-API en maak het specifiek voor jouw sportclub. Denk ook na over hoe je de communicatie naar betrokkenen en externen zal organiseren. Stel daarnaast proactief een noodteam samen. Tot slot is het belangrijk om op tijd met externe instanties af te stemmen en naar hen door te verwijzen. Meer info over verschillende instanties die je kunnen helpen, vind je in de wegwijzer.

Je kan hieronder heel wat voorbeelddocumenten vinden die jou kunnen ondersteunen bij het uitwerken van een handelingsprotocol op maat van je club.

Extra info en documenten:

Handelingsprotocol

Tips communicatie

Leidraad voor inschattingsgesprek

Wegwijzer externe instanties

Profielomschrijving noodteam

Template rapporteringsdocument

SSA-Document-Voettekst-Color-2